Missa Intima a Hrad v Nitru

Autorská dvojice Josef Fojta & Míšek přichází s novým duchovním projektem, který nepřímo navazuje na album “Všechno má svůj čas”. Společně s komorním sborem Anima Una se sbormistrem Pavlem Kociánem, komorním orchestrem Musica Festa pod vedením Stanislava Vavřínka, Jiřím Kučerovským a dalšími vynikajícími hudebníky vás jeho tvůrci zvou do vašich vlastních “Hradů v nitru”.

“Missa Intima” je naším vyznáním pokladu mše svaté jako prostoru pro fyzický dotek s Absolutnem. Prostoru naprostého vydání, přijetí a proto svobody. Mše je pro nás vrcholným důkazem skutečnosti, že vše klíčové tu je a navždy bude. Záleží jen na nás, jestli jsme ochotni se nechat disponovat k tomuto intimnímu dialogu. Ve volbě uměleckých prostředků jsme se snažili o maximální úspornost. To proto, aby posluchač nepřišel o příležitost cítit tep vlastního srdce.

“Hrad v Nitru” je inspirován stejnojmenným dílem španělské řeholnice Terezie z Ávily (1515-1582). V něm tato neobyčejná žena a reformátorka karmelitánského řádu uvažuje o lidské duši jako o hradu se sedmi komnatami, kterými člověk musí projít, pokud se chce setkat s Bohem i sám se sebou. Je pozoruhodné, že ani pět set let neubralo tomuto duchovnímu spisu na aktuálnosti. Evropa byla tehdy jako dnes opojena. V době Tereziině bohatstvím plynoucím ze zámořských objevů a počínajícím kapitalismem, dnes vědeckým pokrokem a lidskými právy. Tehdy na pokraji třicetileté války, dnes v obavách před globálním konfliktem a ekologickou katastrofou v nejširším smyslu toho slova. Předkládáme posluchači naši reflexi Tereziiných myšlenek. Jde v ní o jediné: Bůh je v nás.

“Ora pro Nobis” je logickým vyústěním předchozích dvou děl. Naše osobitost a jedinečnost je za “horizontem života” nerozdílně svázaná s těmi, kteří tu byli před námi. S těmi, kteří pochopili, že iluze naší vlastní “dokonalosti” je nejnebezpečnější a nejrafinovanější lží na tomto světě. Svatý Michaeli, Svatá Anežko, Svatý Josefe, orodujte za nás.  

Autorská dvojice Josef Fojta & Emanuel Míšek vás zvou do vašich vlastních “Hradů v nitru” i k intimnímu setkání s Absolutnem.